Úvod Přístroje a vybavení Spotřební materiál Kontakty
Úvodní strana
Přístroje a vybavení
Spotřební materiál
Kontakty

Aktuálně

Práškové barvičky ...

Náš tip:

Informujte se na využití výhodných celoročních objednávek na adrese info@bamed.cz.

Kity pro speciální histochemická barvení - část 1.

AgNOR

Katalogové číslo:010801
Balení:1 kit
Použitelnost:14 zkoušek po 6 zkouškách

Popis:
Kit je vhodný k detekci argentafinních proteinů obsažených v jádře.

Alcian Blue podle Dorlinga

Katalog.číslo:Popis:Balení:Použitelnost:
010203Alcian Blue pH 0,21 kit100 testů
010204Alcian Blue pH 0,51 kit100 testů
010205Alcian Blue pH 1,01 kit100 testů
010206Alcian Blue pH 1,51 kit100 testů
010207Alcian Blue pH 2,51 kit100 testů
010208Alcian Blue pH 3,11 kit100 testů

Popis:
Kit je schopný dle odlišných pH hodnot barvicích roztoků detekovat rozdílné skupiny kyselých mukopolysacharidů.

Alcian Blue pH 2,5 P.A.S. podle Mowryho

Katalogové číslo:010209
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit rozlišuje kyselý mucín barvený Alciánovou modří od neutrálních polysacharidů a glykogenu, barvených PAS metodou.

Alcian yellow-Toluidin Blue

Katalogové číslo:010269
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Vhodná alternativa k detekci H. Pylori: bakterie se barví modře, žaludeční hlen žlutě na modrém pozadí.

Azan Trichrome podle Heidenheina

Katalogové číslo:010212
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit v jednom barvení detekuje svalová vlákna, kolagen, strukturu renálního glomerulu, glie a červené krvinky.

Bone marrow Fix & Dec podle Pileriho

Katalogové číslo:010213
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Fixativum a odvápňovací roztok pro biopsie kostní dřeně; dobrý prostředek pro hematologickou patologii.

Congo red

Katalogové číslo:010214
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je schopný detekovat amyloidové substance. V polarizovaném světle vykazuje vysoký dvojlom.

Dane Thrichrome podle Ackermanna

Katalogové číslo:010215
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit obsahuje mnoho barvících roztoků, rozlišuje kyselý mucín, keratin a červené krvinky ve tkáních zalitých do parafínu.

Fast quick (Fast M.G.G.)

Katalogové číslo:010253
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Rychlé barvení pro typizaci bílých krvinek.
Kit může být také použit pro barvení cytologií.

Feulgen podle Rossenbecka

Katalogové číslo:010219
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit slouží k zobrazení DNA. (deoxyribonukleová kyselina)

Fouchet- Van Gieson podle Kutlicka

Katalogové číslo:010220
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit prokáže na jednom tkáňovém řezu kolagen i bilirubin.

Paraldehyde fuchsine

Katalogové číslo:010235
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit slouží k průkazu elastických vláken a endokrynních částic pankreatu.

Long Giemsa podle Lennerta

Katalogové číslo:010225
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Vzhledem k dobrému znázornění morfologických detailů je kit schopný detekovat krevní parazity, žírné buňky a Rickettsiae.

Goldener's thrichrome

Masson's thrichrome with light green
Katalogové číslo:010224
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je vhodný k průkazu vaziva, gamet, keratinu, neuroglie, nervových vláken a nitrobuněčných mikrofibril.

Gomori's thrichrome

Katalogové číslo:010302
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Rychlé barvení pro hodnocení zmrazených vzorků.

Gram

Katalogové číslo:010221
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je určen k průkazu gram pozitivních a gram negativních bakterií v parafínových řezech.

Grimelius rychlá metoda

Katalogové číslo:010222
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je schopný k průkazu argentafinních substancí.

Grocott podle Callarda

Katalogové číslo:010223
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je vhodný k průkazu plísní v parafínových řezech.

Argentafin reticular fibres

Katalogové číslo:010211
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit detekuje argentafinní retikulární vlákna v pojivové tkáni.

Luxol fast blue podle Klüwera-Barrera

Katalogové číslo:010226
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit barví myelin a fosfolipidy v histologických řezech.

Mallory thrichrome

Katalogové číslo:010227
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je vhodný k průkazu pojivových komponent: kolagenu, retikulárních vláken, amyloidu a chrupavky.

Masson Fontana

Katalogové číslo:010228
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit slouží k průkazu melaninu v histologických řezech.

Aniline Blue Masson Thrichrome

Katalogové číslo:010210
Balení:1 kit
Použitelnost:100 testů

Popis:
Kit je vhodný k barvení pojivové tkáně, hlavně gamet, keratinu, neurofibril jádra, neuroglie a nitrobuněčných vláken.
Úvod | Přístroje a vybavení | Spotřební materiál | Kontakty
© 2005-2024 bamed s.r.o.