Přístroje a vybavení - bamed s.r.o.

Vytištěno ze serveru www.bamed.cz 4. 3. 2024 000 02:24:12

TissueSAFE

Vakuový systém přepravy biologického materiálu.

 • Odstranění formalinu z prostor chirurgických sálů
 • Kontrolovaná teplota vzorků během transportu
 • Dodávka „čerstvého“ materiálu do laboratoře


  TissueSAFE


  The International Agency for Research on Cancer (IARC1) klasifikovala formaldehyd jako karcinogen třídy 1. Tato nová klasifikace vede úřady zabývající se zdravím, chirurgický personál, patology a histologické laboranty k hledání způsobů, jak eliminovat formaldehyd z pracovního prostředí.
  Ke kritické expozici dochází při transportu tkání z chirurgických sálů do laboratoří.

  Výhody TissueSAFE

 • Ihned po vyjmutí je materiál přenesen do místnosti, kde je instalován TissueSAFE. Tkáň je vložena do sterilizovaného sáčku, který je pod vakuem zavařen. Uživatel může vložit důležité informace o případu.
 • Zavařený sáček se vzorkem je vložen do chladící přepravní tašky.
 • K materiálu je možno přiložit i speciální kartu, která zaznamenává a dokumentuje úroveň teploty po celou dobu transportu.
 • Fixace může být poté prováděna za zcela kontrolovaných podmínek v laboratoři.

  Přejít na stránky výrobce ...
 • © 2005-2024 bamed s.r.o.