Přístroje a vybavení - bamed s.r.o.

Vytištěno ze serveru www.bamed.cz 15. 7. 2024 000 01:59:14

Barvící automat Giotto

Giotto je barvící automat pro histologická, cytologická a histochemická barvení na mikroskopických sklech pro laboratoře. Díky softwarové flexibilitě a spolehlivé konstrukci je Giotto vhodný pro malé i velké laboratoře a zaručuje excelentní barvení pro diagnostiku.

Giotto_web.jpg

Funkce:

· Barvící automat pro HE, PAP a speciální barvení
· Systém detekce hladiny, automatický systém detekce hladiny, který umožňuje vždy dodržovat optimální hladinu reagencií a barviček
· STAIN ID technology, technologie umožňující automatickou identifikaci košů a odpovídajících protokolů
· S3 - Simultaneous Staining Scheduler, inovativní software, který vypočítá nejlepší možnou konfiguraci všechbarvících kyvet přístroje podle laboratorního protokolu
· Vysoce efektivní a tiché robotické rameno, umožňuje rychlý a přesný pohyb. Před přesunem do další reagencie, napodobuje manuální odkapávací pohyb „oklepnutím“ koše o vnitřní strany kyvet. Tato vlastnost zaručuje udržování stálé hladiny reagencií, čisté kyvety a omezuje kontaminaci.
· Smart LED Systém, akustická a visuální signalizace stavů systému
· Vodní tlakový systém je senzor, který upozorní na možnou absenci průtoku tekoucí vody. Upozornění umožňuje obsluze okamžitě zareagovat a zabrání možnému propláchnutí skel nebo nezmodrání hematoxylinu v tekoucí vodě
· Neomezený počet uložených barvících protokolů
· Kontinuální vkládání, otevírání zásuvek vstupních a výstupních kyvet je řízeno softwarem, aby byla snížena expozice uživatele nebezpečným výparům
· Upozornění na výměnu exspirovaných reagencií pomocí systému správy reagencií
· Jedinečný kryt reagencií, pouze jedním pohybem je zajištěno zakrytí a odkrytí kyvet s reagenciemi
· Barevný dotykový displej
· Filtr s aktivním uhlím a připojení odsávání na externí odtahový systém
· Bezpečnostní tlačítko

Kapacita a produktivita

· Celkem 40 kyvet, každá o objemu 450 ml
· 2 4 proplachovací kyvety (tekoucí voda)
· 26 až 28 kyvet pro barvící reagencie (2 vodní kyvety mohou být využity pro reagencie
· 2 sušící pozice
· 4 vstupní stanice (zásuvka IN) a 4 výstupní stanice (zásuvka OUT)
· Koše pro 30 skel
· Kapacita barvení až 12 košů současně s různými protokoly
· Produktivita 300 skel za hodinu (v závislosti na protokolu)
· Neomezený počet uložených barvících protokolů
· Nastavitelná teplota sušení od pokojové teploty až do 70°C
· Nastavitelný čas na lázeň od 0’ do 119’ a 59”

Vzdálená asistence

· Ovládání softwaru přes vzdálené připojení umožňuje on-line technickou asistenci

© 2005-2024 bamed s.r.o.